es Bordons

orion FIN

Aquestes tres estrelles brillants, posades en filera, són ben característiques del cel a l’hivern. També se les coneix com ses Tres Maries. A la resta del món se les anomena ‘el cinturó d’Orió’.